Make your own free website on Tripod.com

Do one thing, do it best...

>>

ศัลยกรรมตกแต่ง

<< Up ] [ ข้อบ่งชี้ ] การเตรียมตัว ] วิธีการ ] หลังผ่าตัด ] ผลลัพธ์ ] ปัญหา ]
 

หัวข้อย่อย

 
 

 
 

ค้นหาอย่างเร็ว

 

 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

SiamMedic - Medical information and technology

สัญญลักษณ์ของ PLink

Sanook.com

 

 

 

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

ข้อบ่งชี้

ในกรณีที่พบว่าปีกจมูกและรูปร่างของรูจมูกเป็นสาเหตุของความไม่งดงามของจมูกนั้น การตกแต่งโดยอาศัยการใช้เครื่องสำอางนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูกจึงนับเป็นทางออกทางเดียวในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว ซึ่งเมื่อกล่าวถึงศัลยกรรมตกแต่ง สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการทำผ่าตัดเป็นเช่นไร และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขได้หรือไม่

เมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด การพิจารณาเลือกศัลยแพทย์ที่จะทำผ่าตัดให้ จะต้องแน่ใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ที่จะทำผ่าตัดตกแต่งปีกจมูก จะพิจารณาดูรายละเอียดในทุกแง่มุมของจมูก ถึงความสมดุลของส่วนต่างๆของจมูกตลอดจนอวัยวะข้างเดียว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของใบหน้า เพราะการผ่าตัดเพื่อทำให้รูปจมูกโดยรวมสวยงามขึ้น แต่มีความขัดแย้งกับใบหน้าโดยรวม ย่อมไม่ใช่ส่งที่พึงประสงค์อย่างแน่นอน

กลับไปด้านบนสุด

ปีกจมูกบาน

ปีกจมูกค่อนข้างสมดุล

ปีกจมูกที่หุบเกินไป
ถ้าแนวแกนของปีกจมูกกางหรือหุบมากเกินไป ก็จะเกิดความไม่สมดุลขึ้น

 

horizontal line

Home ] Up ] [ ข้อบ่งชี้ ] การเตรียมตัว ] วิธีการ ] หลังผ่าตัด ] ผลลัพธ์ ] ปัญหา ]

ผลิตโดย DrNond@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24/10/43