Make your own free website on Tripod.com

Do one thing, do it best...

>>

ศัลยกรรมตกแต่ง

<< Up ] ใบหน้าสวย ] จมูก ] [ โหนกแก้ม ] ลักยิ้ม ] คาง ]
 

หัวข้อย่อย

 
 

ข้อบ่งชี้
การเตรียมตัว
วิธีการ
หลังผ่าตัด
ปัญหา

 
 

ค้นหาอย่างเร็ว

 

 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

SiamMedic - Medical information and technology

สัญญลักษณ์ของ PLink

Sanook.com

 

 

 

ศัลยกรรมตกแต่งเสริมโหนกแก้ม

Malar Augmentation

โดย ผศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

 โหนกแก้มเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของใบหน้า ที่มีอิทธิพลต่อความสวยงามตลอดจนความสมดุลของรูปทรงของใบหน้าโดยรวมที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ตา จมูก ปาก ดังจะเห็นได้จากผู้ที่มีโหนกแก้มที่สูงหรือต่ำเกินไป ใบหน้าก็จะขาดความสวยงามไปในทันที ในขณะเดียวกันผู้ที่มีโหนกแก้มสูงในระดับพอดี รับกับระดับของหน้าผากและคางนั้น ก็จะส่งผลให้รูปร่างของใบหน้าแลดูดีตามไปด้วย

ดังนั้น ในผู้ที่มีความบกพร่องในด้านความสวยงาม อันเนื่องมาจากระดับของโหนกแก้มที่ผิดปกติไป ทั้งในด้านที่มีโหนกแก้มสูงเกินไป กับผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำเกินไป ก็พยามยามที่หาหนทางแก้ไขปรับปรุงให้ดูดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้เทคนิคในการตกแต่งใบหน้า เพื่อให้เกิดแสงเงาทำให้รูปร่างของโหนกแก้มแปรเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ตามการตกแต่งด้วยเครื่องสำอางดังกล่าว ก็มีข้อจำกัดในแง่ที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่โหนกแก้มสูงมากๆ หรือต่ำมากๆ การตกแต่งด้วยเครื่องสำอางก็คงไม่สามารถช่วยได้ การแสวงหาทางออกอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงรูปทรงของโหนกแก้มจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของกระดูกโหนกแก้มนั้น ในกรณีที่ใช้เครื่องสำอางแล้วไม่ได้ผลหรือ ได้ผลไม่เท่าที่ต้องการแล้ว การทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้ได้รูปทรงของโหนกแก้มตามที่ต้องการ นับว่าเป็นทางออกอีกหนทางหนึ่งที่เป็นไปได้ โดยกรณีที่กระดูกโหนกแก้มสูง ก็สามารถที่จะทำผ่าตัดลดระดับของกระดูกโหนกแก้มลงได้ และในกรณีที่กระดูกโหนกแก้มต่ำเกินไป การทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กระดูกโหนกแก้มสูงขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการทำศัลยกรรมเสริมกระดูกโหนกแก้มเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงการทำผ่าตัดอย่างกว้างๆ ตลอดจนผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำผ่าตัด เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด

กลับไปด้านบนสุด

 

horizontal line

Home ] Up ] ใบหน้าสวย ] จมูก ] [ โหนกแก้ม ] ลักยิ้ม ] คาง ]
ข้อบ่งชี้ ] การเตรียมตัว ] วิธีการ ] หลังผ่าตัด ] ปัญหา ]

ผลิตโดย DrNond@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24/10/43