Make your own free website on Tripod.com

Do one thing, do it best...

>>

ศัลยกรรมตกแต่ง

<< Up ] ข้อบ่งชี้ ] การเตรียมตัว ] เทคนิค ] ผลลัพธ์ ] ปัญหา ] [ ค่าใช้จ่าย ]
 

หัวข้อย่อย

 
 

 
 

ค้นหาอย่างเร็ว

 

 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

SiamMedic - Medical information and technology

สัญญลักษณ์ของ PLink

Sanook.com

 

 

 

การดูดไขมัน

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายของการดูดไขมันส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- ยิ่งทำมาก ก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้น
- หากมีวิสัญญีแพทย์ร่วมดูแล ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น (แต่แน่นอนว่าปลอดภัยขึ้น ปัญหาเรื่องอาการเจ็บหรือความไม่สะดวกสบายระหว่างทำก็ลดลง)
- ค่าห้องผ่าตัดของแต่ละโรงพยาบาลจะเป็นตัวแปรที่สำคัญ
- ค่าใช้จ่ายที่แพทย์ที่ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ จะเป็นปัจจัยแฝงที่ท่านอาจมองไม่ออก ด้วยเหตุที่ การดูดไขมันต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆได้แก่ ท่อดูดไขมัน ปั๊มดูดกำลังสูง หรือถ้าเป็นเทคนิคการดูดแบบ UAL และ PAL  ต้นทุนของแพทย์ก็ยิ่งสูงมาก (เรากำลังพูดถึงตัวเลขเจ็ดหลักครับ) ท่านอาจจะกำลังเป็นผู้ที่จะคืนทุนให้แพทย์ได้  การตั้งราคาของแพทย์ก็เลยอาจจะไม่เที่ยงธรรมตามความยากง่ายของการผ่าตัด แต่ไปขึ้นกับต้นทุนที่ตัวเองลงไปแล้ว

 

 

ราคาตลาด
กลับไปด้านบนสุด

 

horizontal line

Home ] Up ] ข้อบ่งชี้ ] การเตรียมตัว ] เทคนิค ] ผลลัพธ์ ] ปัญหา ] [ ค่าใช้จ่าย ]

ผลิตโดย DrNond@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19/01/44