Make your own free website on Tripod.com

Do one thing, do it best...

>>

ศัลยกรรมตกแต่ง

<< Up ] ข้อจำกัด ] เวลาที่เหมาะสม ] สถานที่ผ่าตัด ] เทคนิค ] [ ค่าใช้จ่าย ] วัสดุสังเคราะห์ ]
 

หัวข้อย่อย

 
 

แบบเหมาจ่าย
จ่ายตามที่ใช้จริง
ราคาตลาด

 
 

ค้นหาอย่างเร็ว

 

 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

SiamMedic - Medical information and technology

สัญญลักษณ์ของ PLink

Sanook.com

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมตกแต่ง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 ไม่ว่าจะทำศัลยกรรมประเภทใด ค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้
 1. แพทย์ - ในโลกตะวันตกหลายประเทศ ราคาจะถูกควบคุมด้วยระบบสาธารณสุข เขาจะมีหลักการแน่นอน มีสูตรการคิดคำนวณราคาค่าผ่าตัดแต่ละประเภท ในบ้านเราแต่ละท่านจะตั้งราคาเองตามใจชอบ โดยคำนึงถึงฝีมือ ประสบการณ์ วุฒิความรู้ของตัวเอง ไม่มีใครควบคุมได้
  แม้ว่าในขณะนี้ แพทยสภาได้จัดทำคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์สำเร็จแล้ว และได้ตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย โดยแพทยสภาได้รวบรวมค่าธรรมเนียมแพทย์จากทุกราชวิทยาลัยและสมาคม รวมทั้งสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ที่ประชุมได้กำหนดค่าทำหัตถการผ่าตัดราคาสูงสุดเป็นราคาเดียวและเป็นราคาเหมา ซึ่งรวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัดและค่าเยี่ยมไข้หลังการผ่าตัดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดให้คิดได้ไม่เกิน 25% ของค่าผ่าตัด ถ้าคิดค่าหัตถการเกินจากที่กำหนด ต้องมีคำอธิบายประกอบ นอกจากนี้ การทำศัลยกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้คิดราคาค่าผ่าตัดหลัก 100% และค่าทำผ่าตัดรองให้คิดได้ไม่เกิน 50% ของราคาที่กำหนด
  * ขณะนี้แพทยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือค่าธรรมเนียมแพทย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้ทำการเผยแพร่และจัดจำหน่าย ติดต่อสั่งซื้อได้ที่แพทยสภา
  **อย่างไรก็ตาม คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์นี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับแพทย์อย่างมีบทลงโทษ (ถึงอยากจะบังคับก็ทำไม่ได้) ยิ่งไปกว่านั้น ค่าธรรมเนียมแพทย์ในส่วนที่เป็นศัลยกรรมเสริมสวยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งไว้ กลับเขียนแค่ เป็นราคาตกลง คือคนไข้กับหมอตกลงกันเอง แต่จริงๆหมายความว่า ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หมอก็ยังเป็นผู้ตั้งราคา จะทำหรือไม่ก็แล้วแต่คนไข้
 2. แพทย์ที่ปรึกษา - ยิ่งปรึกษาหมอสาขาอื่นมากเท่าใด ค่าใช้ก็สูงเป็นเงาตามตัว หมอของคุณอาจปรึกษาให้วิสัญญีแพทย์มาช่วยดูแลให้คุณหลับสบายไม่เจ็บปวดเลย ถ้าคุณมีโรคประจำตัวร่วมด้วย ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
 3. การใช้ยาระหว่างผ่าตัด - ถ้าต้องใช้ยามาก ไม่ว่าจะยานอนหลับ ยาปฏิชีวนะ ราคาก็สูง
 4. สถานที่ผ่าตัด - สำหรับหมอแต่ละคน ถ้าทำผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชน ราคาย่อมสูงกว่าที่คลินิกหรือโรงพยาบาลรัฐ ยิ่งถ้าต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่าที่ระบุข้างต้น โดยเฉพาะหากมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องอยู่ในรพ.นานขึ้น
 5. ใช้วัสดุสังเคราะห์ร่วมด้วยหรือไม่ - ถ้าเป็นการใช้เนื้อเยื่อของตัวผู้ป่วยเอง นอกจากใช้ความสามารถของหมอ ส่วนใหญ่ต้องทำในโรงพยาบาล การผ่าตัดก็นานขึ้น ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษ  แต่ถ้าเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ ค่าใช้จ่ายแปรตามชนิดวัสดุ บางอย่างอาจแพงมากหลายหมื่นบาท  และความแข็งของค่าเงินจะมีผลมาก เพราะเราต้องซื้อจากต่างประเทศเกือบทุกอย่าง

ที่สำคัญ คุณควรสอบถามแพทย์ของคุณว่า ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดเป็นแบบเหมาจ่ายหรือคิดเป็นรายการ ต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย แล้วแต่ความชอบของคุณ  ไม่ว่าแบบใดคุณต้องจ่ายก่อนทำครับ นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

กลับไปด้านบนสุด

 

horizontal line

Home ] ข้อจำกัด ] เวลาที่เหมาะสม ] สถานที่ผ่าตัด ] เทคนิค ] [ ค่าใช้จ่าย ] วัสดุสังเคราะห์ ]
แบบเหมาจ่าย ] จ่ายตามที่ใช้จริง ] ราคาตลาด ]

ผลิตโดย DrNond@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24/10/43